Добредојдовте во Kлубот на Генерали!

NATO Logo

Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ од областа на безбедноста и одбраната, Скопје е формирано со слободно здружување заради усогласување и остварување на интересите и целите за заштита и унапредување на безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија

Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ како здружение на граѓани, своите цели, задачи и дејности ги остварува во согласност со односите утврдени со Уставот на Република Северна Македонија, со Статутот на здружението и Статутот на Сојузот на здруженија на Република Северна Македонија, како и со другите законски норми кои ја регулираат материјата од оваа област.

Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ е доброволна, невладина, непартиска и непрофитна организација.

Активности

Прегледај ги сите
16.10.2023
Одбележување на 17ти Октомври – Ден на Командата за операции
11.10.2023
Одбележување на 11ти Октомври
09.08.2023
Одбележување на 120 години од Илинденското востание
28.04.2023
Помен за загинатите кај Вејце во 2001 година
28.03.2023
Годишно собрание на Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ
03.10.2022
Средба со Претседателот на Република Северна Македонија