President Image

Митре АРСОВСКИ, генерал-потполковник

Прв Претседател на Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ

Роден е на 01. ноември 1936 година во село Стари Град во општина Велес. Основното образование го завршил во родното место, а продолжил да се образува во Гимназија која ја завршил во 1956 година. Воена академија на Југословенската народна армија (ЈНА) ја завршил во 1960 година. Военото образование го надградувал со завршување на Командно-штабната академија во 1972 година и Школата за национална одбрана во 1978 година во Белград (Србија).

Во чин артилериски потпоручник бил произведен во 1960 година. Во чин поручник бил унапреден во 1963 година, во чин капетан во 1966 година, во чин капетан 1. класа 1969 година, во чин мајор во 1973 година, во чин потполковник во 1977 година, а во чин полковник во 1981 година. Во 1988 година бил унапреден во првиот генералски чин, генерал-мајор, а во 1992 година од страна на Претседателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили бил напреден во чин генерал-потполковник.

Во својата богата војничка кариера извршувал служба во повеќе гарнизони: во Белград-Србија (1960-1972), во Битола (1972-1974), во Прилеп (1974-1978), во Скопје (1978-1982, 1985-1986 и 1990-1993), во Врање-Србија (1980), во Куманово (1982-1985 и 1986-1987) и во Крагујевац-Србија (1987-1990). Во текот на кариерата ги извршувал следните должности: командир на вод, командир на артилериска батерија, командант на артилериски дивизион, командант на полк, командант на бригада, началник на штаб на дивизија, командант на дивизија, началник на штаб на корпус, началник на штаб и заменик командант на 3. Армиска област.

Во 1992 година со указ на Претседателот на Република Македонија бил поставен за прв началник на генералштабот на Армијата на Република македонија (АРМ).

Во текот на службата добивал бројни признанија и одлукувања меѓу кои: орден за воени заслуги со сребрени мечеви, орден на народната армија со сребрена ѕвезда, орден за воени заслуги со златни мечеви, орден на народната армија со златна ѕвезда, орден за народ со златна ѕвезда и орден за воени заслуги со голема ѕвезда.

Во независна Република Македонија го добил орденот за воени заслуги од Претседателот на Република Македонија.