General Profile Picture
д-р Павле АРСОСКИ, генерал-мајор

Претседател на Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ Роден е во Гостивар во 1967 година, а детството го поминал во Сисак (Хрватска) каде го завршил основното образование во 1982 година. Воена гимназија завршил во Загреб (Хрватска) во 1986 година, а военото образование го продолжил на Воената академија на копнената војска во Белград (Србија) и Задар (Хрватска). Дипломирал […]

General Profile Picture
Драган АНДРЕСКИ, генерал-потполковник

Втор Претседател на Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ Роден е во 1950 година во село Обршани, Прилепско. Основното образование го завршил во родното Обршани во 1965 година, а продолжил во Гимназија во Битола каде завршил во 1969 година. Дипломирал на Воената кадемија на копнена војска, смер артилерија во Белград (Србија) и Задар (Хрватска) во 1973 година. […]

General Profile Picture
Мирослав СТОЈАНОВСКИ, генерал-потполковник

Трет Претседател на Здружението КЛУБ НА ГЕНЕРАЛИ Роден е во Скопје во 1959 година. Основното образование го завршил во 1974 година, а на Воена гимназија во Белград (Србија) дилпомирал во 1978 година. Воената академија на копнена војска, смер пешадија ја завршил во 1982 година во Белград (Србија) и Сараево (БиХ). Военото образование го продолжил на […]

General Profile Picture
Генерал Мухамет РАЦАЈ
General Profile Picture
Генерал Зоран ЛЕКОВСКИ
General Profile Picture
Генерал Азим НУРЕДИН
General Profile Picture
Генерал Здравко ПОПОВСКИ